Document Tag: Dasar

Dasar Perhutanan Malaysia

Dasar Perhutanan Malaysia telah digubal dengan mengambil kira aspek utama ketiga-tiga polisi perhutanan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kenyataan, Rasional dan Objektif Dasar dalam Dasar Perhutanan Malaysia adalah bersifat umum dan

Read More »

Dasar Keselamatan Negara (2021-2025)

DKN 2021-2025 ini akan memperkukuh pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di dalam persekitaran Rancangan Malaysia ke-12. Ia turut menjadi dasar yang memayungi dasardasar khusus berkaitan keselamatan merangkumi di pelbagai Kementerian

Read More »

Dasar Teknologi Hijau Negara 2009

Dasar Teknologi Hijau Negara akan menyediakan panduan dan memacu peluang baru untuk perniagaan dan industri untuk membawa kesan positif kepada pembangunan ekonomi kita. Ia juga menjadi asas kepada rakyat Malaysia

Read More »

Dasar Alam Sekitar Negara (2002)

Dasar Alam Sekitar Negara (DASN) telah diwujudkan untuk meneruskan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Tujuan DASN adalah

Read More »