Selamat Datang ke

PUSAT PENGURUSAN
ALAM SEKITAR
(EMC UKM)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Community Name: Climate Change,
Archived Items Count: 107

Community Name: Land,
Archived Items Count: 164

Community Name: Policy and Act,
Archived Items Count: 111

Community Name: Sosioeconomic,
Archived Items Count: 206

Community Name: Water,
Archived Items Count: 309

Community Name: Air,
Archived Items Count: 144

Total archived items count across all communities: 1041

Jumlah Data Yang Disimpan

April 2024
0
Air
0
Udara
0
Tanah
0
Perubahan Iklim
0
Sosioekonomi
0
Dasar & Polisi
0

Repositori data emc ukm

Responsive Map

MENGENAI KAMI

Pusat Pengurusan Alam Sekitar atau Environmental Management Centre (EMC) adalah satu pusat kecemerlangan yang ditubuhkan di bawah Institut Perubahan Iklim (IPI), UKM dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA), yang kini dikenali sebagai Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) sebagai pusat penyelidikan dan repositori data berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Fungsi Utama EMC

Fungsi jangka masa panjang EMC adalah bertindak sebagai pusat rujukan NRES dalam penggubalan dasar dan polisi negara dalam isu-isu yang melibatkan alam sekitar dan perubahan iklim. Seiring dengan hasrat ini, EMC sedang membangunkan repositori data bagi tujuan pengumpulan data penyelidikan alam sekitar dan perubahan iklim serta dasar dan polisi berkaitan.

Bidang Tujahan Utama

Pencemaran Baru Muncul

Perancangan senario pencemaran dan ketersediaan kepada menghadapi kesan dan impaknya.

Ekosistem

Penilaian daya tahan ekosistem terhadap bahan pencemaran supaya tindakan kawalan pencemaran boleh diambil untuk memastikan kelestarian alam sekitar.

Pendidikan

Penilaian keberkesanan program CEPA dan pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam menerapkan konsep dan tindakan perlindungan alam sekitar.

Sosial

Penyelidikan tentang Kesedaran dan Tingkah laku dalam Pengurusan sisa dan Keberkesanan polisi sedia ada yang berkaitan.

Diplomasi Alam Sekitar

Penilaian keberkesanan strategi dan hubungan diplomasi dalam menyelenggar masalah alam sekitar serantau.

Pembelajaran Melalui Pengalaman

Isu- isu termuncul berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Lain-Lain

Isu- isu termuncul berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Infografik EMC UKM

Whistleblower

LAPORKAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR