Selamat Datang ke

PUSAT PENGURUSAN
ALAM SEKITAR
(EMC UKM)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Jumlah Data Yang Disimpan

0
Januari 2024
0
Air
0
Udara
0
Tanah
0
Perubahan Iklim
0
Sosioekonomi
0
Dasar & Polisi

MENGENAI KAMI

Pusat Pengurusan Alam Sekitar atau Environmental Management Centre (EMC) adalah satu pusat kecemerlangan yang ditubuhkan di bawah Institut Perubahan Iklim (IPI), UKM dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA), yang kini dikenali sebagai Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) sebagai pusat penyelidikan dan repositori data berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Fungsi Utama EMC

Fungsi jangka masa panjang EMC adalah bertindak sebagai pusat rujukan NRECC dalam penggubalan dasar dan polisi negara dalam isu-isu yang melibatkan alam sekitar dan perubahan iklim. Seiring dengan hasrat ini, EMC sedang membangunkan repositori data bagi tujuan pengumpulan data penyelidikan alam sekitar dan perubahan iklim serta dasar dan polisi berkaitan.

Bidang Tujahan Utama

Pencemaran Baru Muncul

Perancangan senario pencemaran dan ketersediaan kepada menghadapi kesan dan impaknya.

Ekosistem

Penilaian daya tahan ekosistem terhadap bahan pencemaran supaya tindakan kawalan pencemaran boleh diambil untuk memastikan kelestarian alam sekitar.

Pendidikan

Penilaian keberkesanan program CEPA dan pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam menerapkan konsep dan tindakan perlindungan alam sekitar.

Sosial

Penyelidikan tentang Kesedaran dan Tingkah laku dalam Pengurusan sisa dan Keberkesanan polisi sedia ada yang berkaitan.

Diplomasi Alam Sekitar

Penilaian keberkesanan strategi dan hubungan diplomasi dalam menyelenggar masalah alam sekitar serantau.

Pembelajaran Melalui Pengalaman

Isu- isu termuncul berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Lain-Lain

Isu- isu termuncul berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Whistleblower

LAPORKAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Berhubung dengan
EMC UKM

Isi borang di bawah dan kami akan menghubungi anda.

Please Login to Your Account