Document Category: Air

Data Banjir KL 2003-2015

Data banjir yang diambil daripada beberapa kawasan di Kuala Lumpur bermula dari tahun 2003 hingga 2015. Ukuran diambil berdasarkan tempoh (duration), keamatan (intensity) dan kedalaman banjir (flood depth).

Read More »

Data Air Kelantan 2013-2017

Data yang diambil dari air Kelantan dari tahun 2013 hingga 2017. Ujian yang dilaksanakan termasuklah Chemical Oxygen Demand (COD), Iron (Fe), nephelometric turbidity units (NTU), manganese (Mn), pH, cadmium (Cd)

Read More »