Matlamat utama Wawasan Kemakmuran Bersama adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia pada tahun 2030.

File Type: pdf
Categories: Dasar & Polisi, Wawasan Kemakmuran Bersama
Tags: Data Penerbitan, Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Pelan Strategik