SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)
bagi sektor pengurusan hidupan liar, perhutanan, pembekalan elektrik,
pembekalan elekrik Sabah serta pembekalan elektrik (tenaga boleh
baharu – renewable energy) yang dilaksanakan sewaktu PKP (1 hingga
14 Jun 2021)

Categories: Dasar & Polisi, Tenaga dan sumber asli
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Prosedur Operasi Standard (SOP)