SOP yang ditetapkan bagi penjagaan dan penyelenggaraan sektor
perlombongan dan pengkuarian sewaktu PKP

Categories: Dasar & Polisi, Sumber Asli
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Prosedur Operasi Standard (SOP)