Perubahan iklim menimbulkan risiko sebenar kepada ekonomi. Perubahan iklim menimbulkan risiko yang besar dan semakin ketara terhadap masa depan kita bersama. Peningkatan paras air laut, banjir dan kemarau menyebabkan manusia terpaksa berpindah, perniagaan tergendala, sumber alam terancam serta punca pendapatan terjejas. Malaysia juga tidak terlepas daripada risiko fizikal dan peralihan akibat perubahan iklim.

File Type: pdf
Categories: Dasar & Polisi, Kewangan dan Ekonomi
Tags: Bank Negara Malaysia (BNM), Data Penerbitan, Laporan