Kajian dilakukan di 17 muara sungai dan 16 kawasan luar pantai (1-3 kilometer daripada muara) perairan Pantai Barat Sabah. Tujuan kajian adalah untuk mengetauai perubahan kepekatan nutrien mengikut kedalaman.

Categories: Air, Kualiti, Marin
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Terbuka