Air bawah tanah adalah satu badan penting kepada yang terdapat di dalam bumi. Penerobosan air laut telah memberi kesan terhadap kualiti air bawah tanah. Kajian ini dilakukan adalah bagi menganalisis tahap kualiti air bawah tanah dalam konteks kemasinan dan kandungan klorida di beberapa lokasi jajahan negeri Kelantan daripada tahun 2010 hingga tahun 2012. Selain itu, parameter lain yang diukur dalam kajian iniadalah kandungan logam berat yang terdapat di dalam air bawah tanah.

File Type: pdf
Categories: Air, Air Bawah Tanah
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Terbuka