Tujuan utama kajian adalah untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan amalan orang awam terhadap isu-isu berkaitan alam sekitar serta kaedah pemuliharaan alam sekitar.

Categories: Sosial, Sosioekonomi
Tags: Data Penerbitan, Jurnal Artikel, Sulit