Sebanyak lima belas sampel Melastoma malabathricum dan tanah telah diambil di tapak bekas lombong besi dan timah yang dikenali sebagai Lombong Pelepah Kanan, Kota Tinggi, Johor. Bahagian tumbuhan yang berbeza (akar, batang, daun) telah dianalisis untuk mengkaji penyerapan kandungan logam berat seperti Cd, Co, Pb, Ni dan Zn.

Categories: Pencemaran, Sisa Berbahaya, Tanah
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Terbuka