Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan (PTJK) disediakan sebagai satu garis panduan untuk membolehkan agensi-agensi yang terlibat dalam pengendalian bencana jerebu bertindak secara pantas, terselaras dan bersepadu semasa dalam menangani jerebu.

File Type: pdf
Categories: Dasar & Polisi, Jerebu
Tags: Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli, Pelan Tindakan