SOP yang digunakan semasa Pelan Pemulihan Negara Fasa 3 bagi
sektor perlombongan dan pengkuarian

Categories: Dasar & Polisi, Sumber Asli
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Prosedur Operasi Standard (SOP)