SOP yang digunakan untuk sektor pengurusan perhutanan bagi
perladangan hutan dalam hutan simpanan kekal (HSK) sewaktu PKP

Categories: Dasar & Polisi, Perhutanan
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Prosedur Operasi Standard (SOP)