SOP bagi pelaksanaan aktiviti pengurusan perhutanan yang melibatkan
pengusahasilan hutan bagi pembalakan sewaktu PKP

Categories: Dasar & Polisi, Perhutanan
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Prosedur Operasi Standard (SOP)