SOP bagi pelaksanaan aktiviti pengurusan perhutanan yang
melibatkan pengusahasilan hutan bagi hasil hutan bukan kayu
sewaktu PKP

Categories: Dasar & Polisi, Perhutanan
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Prosedur Operasi Standard (SOP)