Panduan Pasaran Karbon Sukarela Sektor Hutan dibangunkan sebagai
sebuah dokumen rujukan kepada negeri-negeri yang berminat untuk
terlibat dalam aktiviti berkaitan karbon hutan, dan tidak mempunyai
sebarang ikatan undang-undang.

Categories: Dasar & Polisi, Karbon
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Panduan