Kajian-kajian yang telah dilakukan sehingga kini jelas menunjukkan bahawa perubahan iklim merupakan suatu kejadian yang telah wujud sejak ribuan juta tahun yang lalu dan masih berlaku sehingga ke hari ini. Dalam jangka masa yang begitu panjang kejadian yang berlaku pada masa lampau tidak mungkin disebabkan oleh pembangunan dan perkembangan habitat manusia kerana kewujudan manusia dikatakan tidak melebihi 2.5 juta tahun yang lalu. Makalah ini membicarakan tentang konsep dan realiti perkembangan habitat manusia dan perubahan iklim.

File Type: pdf
Categories: Sosial, Sosioekonomi
Tags: Data Penerbitan, Jurnal Artikel, Sulit