Centella asiatica merupakan tumbuhan yang digunakan sebagai ubat secara meluas di Malaysia dan di seluruh pelusuk dunia. Dalam kajian ini, pertumbuhan dan penyerapan logam berat oleh C. asiatica telah ditentukan berdasarkan kepada pendedahan tumbuhan tersebut terhadap pelbagai treatmen dengan tanah yang tercemar dengan logam berat di bawah keadaan laboratori. Penyerapan logam berat dalam bahagian berlainan tumbuhan telah ditentukan di akar, batang dan daun.

File Type: pdf
Categories: Pencemaran, Sisa Berbahaya, Tanah
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Sulit