Beban pencemar air dan luahan sungai adalah antara data asas dalam menentukan kedinamikan sesebuah sungai. Input kualiti air dan luahan lazimnya boleh diperoleh melalui pengambilan sampel air dilapangan ataupun dicerap secara automatik menggunakan simpanan kawalan data. Artikel ini membincangkan beban pencemar kualiti air dan hubungannya dengan luahan (m3/s) menggunakan kaedah Min Kepekatan Peristiwa (EMC) di Alur Ilmu UKM yang berpunca dari hutan Diptorakap Simpan Bangi

Categories: Air, Kualiti, Sungai
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Sulit