Sampel permukaan yang dikutip dari 3 transet (54 stesen pensampelan) di hutan paya bakau Bebar telah diukur kadar pemendapan, ciri-ciri sedimen dan kepekatan beberapa logam. Dalam kajian ini, kadar sedimentasi diukur dengan menggunakan kaedah penunjuk tiruan mendatar di mana purata pemendapan sebanyak 0.52 cm.thn’ telah diperoleh.

Categories: Pencemaran, Sisa Merbahaya, Tanah
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Terbuka