Data berkaitan sedimen tanah yang diambil di kawasan tiga sungai iaitu Sungai Langat, Sungai Tengi dan Sungai Selangor.

File Type: xlsx
Categories: Air, Sungai
Tags: Artikel Jurnal, Data Mentah, Sulit