Data banjir yang diambil daripada beberapa kawasan di Kuala Lumpur bermula dari tahun 2003 hingga 2015. Ukuran diambil berdasarkan tempoh (duration), keamatan (intensity) dan kedalaman banjir (flood depth).

File Type: xlsx
Categories: Air, Hidrologi, Hujan
Tags: Artikel Jurnal, Data Mentah, Sulit