Dasar Teknologi Hijau Negara akan menyediakan panduan dan memacu peluang baru untuk perniagaan dan industri untuk membawa kesan positif kepada pembangunan ekonomi kita. Ia juga menjadi asas kepada rakyat Malaysia untuk menikmati kualiti hidup yang lebih baik, selaras dengan dasar-dasar Negara termasuk Rangka Rancangan Jangka Panjang, supaya objektif pembangunan untuk rakyat diseimbangkan dengan aspek alam sekitar.

File Type: pdf
Categories: Dasar & Polisi, Dasar Teknologi Hijau Negara
Tags: Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Dasar, Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli