DKN 2021-2025 ini akan memperkukuh pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di dalam persekitaran Rancangan Malaysia ke-12. Ia turut menjadi dasar yang memayungi dasardasar khusus berkaitan keselamatan merangkumi di pelbagai Kementerian serta Agensi Kerajaan di peringkat pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

File Type: pdf
Categories: Dasar & Polisi, Dasar Keselamatan Negara
Tags: Dasar, Data Penerbitan, Majlis Keselamatan Negara (MKN)