Kajian ini dijalankan untuk mencari pendekatan yang boleh membantu menglak kemasukan air laut ke dalam akuifer dan pengoptimuman sarian air bawah tanah si sesuatu tempat dan di dalam keadaan tertentu

File Type: pdf
Categories: Air, Air Bawah Tanah
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Terbuka