Objektif kajian ini adalah untuk mengesahkan ketepatan produk guna tanah European Space Agency program inisiatif iklim (ESA CCI LC) dalam membentangkan jenis guna tanah di lembangan Sungai Kelantan (KRB) Malaysia; menganalisis trend perubahan hujan, suhu maksimum dan minimum di KRB dari 1979 sehingga 2018; serta menilai hubungan antara perubahan dan iklim serta guna tanah di KRB.

Categories: Guna Tanah, Tanah
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Sulit