Document Tag: Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC)

Rangka Kerja Big Data

Laporan Rangka Kerja Big Data NRE dihasilkan sebagai panduan untuk melaksanakan projek big data oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan jabatan / agensi di bawahnya. Laporan ini menerangkan

Read More »