Wawasan Kemakmuran Bersama 2030

Matlamat utama Wawasan Kemakmuran Bersama adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia pada tahun 2030.