Document Category: Sungai

Data Air Kelantan 2013-2017

Data yang diambil dari air Kelantan dari tahun 2013 hingga 2017. Ujian yang dilaksanakan termasuklah Chemical Oxygen Demand (COD), Iron (Fe), nephelometric turbidity units (NTU), manganese (Mn), pH, cadmium (Cd)

Read More »