Document Category: Hujan

Data Banjir KL 2003-2015

Data banjir yang diambil daripada beberapa kawasan di Kuala Lumpur bermula dari tahun 2003 hingga 2015. Ukuran diambil berdasarkan tempoh (duration), keamatan (intensity) dan kedalaman banjir (flood depth).

Read More »

Rainfall in Sarawak

The main objective of this study is to help understand, on a monthly basis, both the rainfall intensity and the distribution of rainy days in the state of Sarawak.

Read More »