Document Category: Hidrologi

Data Banjir KL 2003-2015

Data banjir yang diambil daripada beberapa kawasan di Kuala Lumpur bermula dari tahun 2003 hingga 2015. Ukuran diambil berdasarkan tempoh (duration), keamatan (intensity) dan kedalaman banjir (flood depth).

Read More »