Document Category: Dasar Keselamatan Negara

Dasar Keselamatan Negara (2021-2025)

DKN 2021-2025 ini akan memperkukuh pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di dalam persekitaran Rancangan Malaysia ke-12. Ia turut menjadi dasar yang memayungi dasardasar khusus berkaitan keselamatan merangkumi di pelbagai Kementerian

Read More ยป