Document Category: Akta Biokeselamatan

Akta Biokeselamatan (2007) – Akta 678

Suatu Akta untuk menubuhkan Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan untuk mengawal selia pelepasan, pengimportan, pengeksportan dan kegunaan terkawal organisma diubah suai yang hidup, dan pelepasan hasilan organisma sedemikian, dengan tujuan melindungi kesihatan

Read More ยป